• Α. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ – A . S . I . P
 • Τ/Φ (210) 7798.663, (212) 0007130, (212) 0007131
 • ΦΑΞ (210) 7473.359
 • E-mail: astamop@asip.gr

 

Η εταιρία Α. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ - A . S . I . P προμηθεύει από το 1990 όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, τεχνικές εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες με ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων που προέρχονται μόνο από πιστοποιημένους με ISO 9001 ευρωπαίους κατασκευαστές, και αναλαμβάνει μελέτες γιά τη κατασκευή δικτύων ατμού, λαδιού, χημικών, τροφίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου.

Στα προϊόντα της εταιρίας συγκαταλέγονται :

 • διάφοροι τύποι μεταλλικών και πλαστικών βανών, κρουνών και βαλβίδων (χειροκίνητων και αυτόματων) για όλα τα είδη δικτύων
 • ρυθμιστές πίεσης και ασφαλιστικές βαλβίδες ατμού, υγραερίου, φυσικού αερίου
 • δείκτες στάθμης λεβήτων και δεξαμενών υγραερίου
 • ατμοπαγίδες
 • φίλτρα
 • μετρητές ροής υγρών και αερίων
 • ασφαλιστικές διατάξεις για δίκτυα φυσικού αερίου
 • σταθμοί M/R φυσικού αερίου

 

Αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά στην Ελλάδα τους ανεγνωρισμένους οίκους BANIDES & DEBEAURAIN , MESURA , SEIFEL , BONETTI , GHIBSON , VALVOLE HOFMANN , GALLI & CASSINA , GEMU , SUS, INTERAPP η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις περισσότερες απαιτήσεις των πελατών της, διατηρώντας μία μηχανογραφημένη αποθήκη και προσφέροντας συγχρόνως μια αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου δικτύου πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα για τα δίκτυα φυσικού αερίου, υγραερίου, ατμού, νερού, λαδιού, πετρελαίου, χημικών και τροφίμων.

 

Στο τομέα του φυσικού αερίου η εταιρία μας προμηθεύει τη ΔΕΠΑ, τις ΕΠΑ, τις τεχνικές εταιρίες και τις βιομηχανίες με :

 • Διατάξεις Μέτρησης και Ρύθμισης Πίεσης σε ερμάρια από fiberglass (γιά οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές), του Οίκου SEIFEL (Γαλλία),
 • Ρυθμιστές Πίεσης, Ασφαλιστικές Διατάξεις του Οίκου MESURA (Γαλλία)
 • Ορειχάλκινα εξαρτήματα και κρουνούς ασφαλείας εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Οίκου BANIDES & DEBEAURAIN (Γαλλία)
 • Bάνες από πολυαιθυλένιο γιά δίκτυα ΡΕ 4 bar, εξαρτήματα σύνδεσης PE/ Metal γιά χαμηλής πίεσης δίκτυα διανομής και κατανάλωσης, του Οίκου BANIDES & DEBEAURAIN (Γαλλία)
 • Βάνες Κώνου για σταθμούς και για χαλύβδινα δίκτυα μέσης και υψηλής πίεσης του Οίκου GALLI & CASSINA (Ιταλία)
 • Σφαιρικούς Κρουνούς, Βάνες Εδρας και Εμβόλου για σταθμούς M/ R και για χαλύβδινα δίκτυα μέσης και υψηλής πίεσης του Οίκου BONETTI ( Iταλία)
 • Βάνες Πεταλούδας και Βαλβίδες Αντεπιστροφής για σταθμούς και για δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης του Οίκου GHIBSON (Ιταλία)